ادریانا: سلااام خوبید؟چطور مطورید
ادریانا: سلااام خوبید؟چطور مطورید
ادریانا: یعنی کسی ان نیس
ادریانا: پووف بای
الیسا: سلام به ابجی و داداشای گلم
الیسا: ادری چ بی اعصابی
مینا: سلام کچولوها
ولی : سلام شبتون بخیر
رویا: سلااام وقتتون بخیر
ولی : سلام کی میتونه بگه ماه صفر ک چندم تموم میشه
ولی : دلم واسه عروسی رفتن لک زده
محمودفاطمی: مخوام آهنگ دانلود کنم
هادی: این مشنگ ها چرا فک میکنن اینجا گروه تلگرامی چیزی هست ؟؟ روزی صدبار میان سلام احوال پرسی میکنن خخخخخخخخخخخخ